Välkommen till Mora Stadsnät

Här kan du ansluta din fastighet


BESTÄLL REDAN IDAG!
VAD KOSTAR DET OCH VAD INGÅR?
FRÅGOR OCH SVAR
ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ANSLUTA DIN VILLA TILL MORA KOMMUNS STADSNÄT?
ANSLUTNINGSBARA OMRÅDEN
Det är en framtidssäker investering med ojämförbar prestanda. Fiberanslutningen höjer värdet på din villa och ger dig tillgång till internet, telefoni och TV. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
bankid_low Nu gör du enkelt din beställning med mobilt BankID

Saknar du mobilt BankID kontakta oss
#inlineditbutton