Broåkern
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 6 st 6%
gray Beställning 6 st 6%
gray Ansluten 46 st 43%
Möjliga anslutningar: 107 st
Karta