Sivarsbacken
Fiber till Sivarsbacken

Arbetet planeras att påbörjas under sommaren 2019 och kommer att pågå under hela 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
Gör gärna en beställning om ni inte redan gjort det.
gray Intresse 3 st 11%
gray Ansluten 9 st 32%
Möjliga anslutningar: 28 st
Karta