Indor

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Är du intresserad av att ansluta din villa till Mora kommuns stadsnät? Det är en framtidssäker investering med ojämförbar prestanda. Fiberanslutningen höjer värdet på din villa och ger dig tillgång till internet, telefoni och TV. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar...
gray Intresse 3 st 8%
gray Beställning 11 st 28%
Möjliga anslutningar: 39 st
  • 1. Kostnader
  • Vad kostar det?
#inlineditbutton