Brint och Finnbodarna
Ta steget in i framtiden

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem.
gray Intresse 2 st 2%
gray Beställning 8 st 9%
Möjliga anslutningar: 85 st
Karta