Brint och Finnbodarna

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Är du intresserad av att ansluta din villa till Mora kommuns stadsnät? Det är en framtidssäker investering med ojämförbar prestanda. Fiberanslutningen höjer värdet på din villa och ger dig tillgång till internet, telefoni och TV. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar...
gray Intresse 5 st 6%
gray Beställning 5 st 6%
Möjliga anslutningar: 85 st

Gör intresseanmälan för att bli ansluten

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem. Om tillräckligt intresse finns kommer området vara anslutet och uppkopplat under 2016. Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde: 1. Du skickar in avtalet som finns unde...
  • 1. Kostnader
  • Vad kostar det?
#inlineditbutton