Gruvorna
Fiber till Gruvorna

Uppdaterat 2020-09-04:

Som det ser ut nu så kommer vi att kunna ansluta Gruvorna tidigast under 2021 men kan också dröja till 2022.
Mer information kommer under våren!
Beställning Beställning
Möjliga anslutningar: 42 st
Karta
#inlineditbutton