Kråkberg etapp 2
Fiber till Näsuddsvägen i Kråkberg

Fiberanslutning beräknas ske under den senare delen av 2020. Men på grund av det oroliga läget så är det dock en stor osäkerhetsfaktor i vår planering, så det kan hända att det dröjer ända till 2021 innan anslutning kan ske.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 2 st 8%
gray Beställning 4 st 15%
Möjliga anslutningar: 26 st
Karta