Borstnäs
Fiber till Ryssa och Borstnäs

I Ryssa har vi under 2018-2019 gjort samförläggningar med både EL och VA. Vi har påbörjat arbetet med att sammanlänka de delar som saknas, men det finns fortfarande delar kvar att göra för att kunna ansluta alla som beställt. Tyvärr kommer vi inte att hinna göra klart detta under 2019. Det innebär att delar av Ryssa kommer att få vänta till 2020 innan anslutning kan ske. OBS! V...
gray Beställning 7 st 16%
Möjliga anslutningar: 44 st
Karta