Borstnäs
Fiber till Ryssa och Borstnäs

Just nu så samförlägger vi delar av Ryssa med Ellevio. Då vi inte i dagsläget vet exakt när samförläggningen är färdig så planerar vi att sammanfoga och gräva klart de delar som saknas under hösten 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
Gör gärna en beställning om ni inte redan gjort det.
gray Beställning 6 st 14%
Möjliga anslutningar: 44 st
Karta