Färnäs nord i byn
FIBER RÄTT IN I VILLAN

sign
Till våren/sommaren planerar vi att börja med fiberkompletteringar i ert område.
Beställ din fiberanslutning senast den 30 april 2018 så vi kan lägga in er byggnad i planen för fiberkompletteringar.
gray Intresse 21 st 6%
gray Beställning 44 st 13%
gray Ansluten 91 st 28%
Möjliga anslutningar: 329 st
Karta