Färnäs nord i byn
FIBER RÄTT IN I VILLAN

sign
Till våren/sommaren planerar vi att börja med fiberkompletteringar i ert område.
Beställ din fiberanslutning senast den 30 april 2018 så vi kan lägga in er byggnad i planen för fiberkompletteringar.
gray Intresse 20 st 6%
gray Beställning 28 st 9%
gray Ansluten 109 st 33%
Möjliga anslutningar: 329 st
Karta