Färnäs syd i byn
FIBER RÄTT IN I VILLAN

sign
Till våren/sommaren planerar vi att börja med fiberkompletteringar i ert område.
Beställ din fiberanslutning senast den 30 april 2018 så vi kan lägga in er byggnad i planen för fiberkompletteringar.
gray Intresse 10 st 5%
gray Beställning 37 st 18%
gray Ansluten 36 st 17%
Möjliga anslutningar: 210 st
Karta