Garsås
Fiberutbyggnad i Garsås

Vi planerar att komma igång med utbyggnaden under senare delen av 2019. Den kommer att pågå ända till slutet av 2020.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 13 st 8%
gray Beställning 23 st 13%
Möjliga anslutningar: 171 st
Karta