Gävunda
Fiber till Gävunda

De delar av Gävunda som går att nå med det redan grävda nätet planerar vi att ansluta under 2019. Resterande del planeras under 2020.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 5 st 6%
gray Beställning 27 st 32%
Möjliga anslutningar: 84 st
Karta