Gesunda
Fiber till Gesunda

De delar i Gesunda som inte blev klara under 2019 kommer att färdigställas nu under 2020.
I de delar som är färdiga ansluter vi fortlöpande.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 22 st 6%
gray Beställning 11 st 3%
gray Ansluten 96 st 26%
Möjliga anslutningar: 368 st
Karta