Gesunda
Fiber till Gesunda

Då grävningen tagit längre tid än beräknat på grund av att marken är stenig, så kommer vi tyvärr inte hinna ansluta alla som vi planerat under hösten.
Vid gynnsamma förhållanden så kommer vi att fortsätta gräva etapp 1 under vintern annars så kommer vi att göra ett uppehåll och starta igen till våren 2019.
Detta kan medföra att etapp 2 kan bli försenad.
gray Intresse 26 st 7%
gray Beställning 85 st 22%
gray Ansluten 16 st 4%
Möjliga anslutningar: 391 st
Karta