Gesundaberget
Fiber till Gesunda

Till våren/sommaren planerar vi att starta upp komplettering av stamfiber i området. Har ni inte beställt fiberanslutning så är det hög tid att göra det nu. Så kan vi lägga in din byggnad i planen för fiberutbyggnaden.
Beställ din fiber anslutning senast den 30 april 2018.
gray Intresse 5 st 4%
gray Beställning 8 st 7%
gray Ansluten 1 st 1%
Möjliga anslutningar: 118 st
Karta