Gopshus
Fiber till Gopshus

Vi planerar att komma igång med utbyggnaden under senare delen av 2019. Den kommer att pågå ända till slutet av 2020.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 5 st 5%
gray Beställning 40 st 38%
Möjliga anslutningar: 104 st
Karta