Gopshus
Fiber till Gopshus

Vi planerar att komma igång med utbyggnaden i början på sommaren 2020. Den kommer att pågå under hela 2020 och kanske under 2021.
Har du inte beställt din fiberanslutning så gör det nu!
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 5 st 5%
gray Beställning 40 st 38%
Möjliga anslutningar: 104 st
Karta