Landbobyn
Fiber till byn

Till våren/sommaren planerar vi att starta upp komplettering av stamfiber i området. Har ni inte beställt fiberanslutning så är det hög tid att göra det nu. Så kan vi lägga in din byggnad i planen för fiberutbyggnaden.
Beställ din fiber anslutning senast den 30 april 2018.
gray Intresse 3 st 11%
gray Beställning 14 st 50%
Möjliga anslutningar: 28 st
Karta