Landbobyn
Fiber till Landbobyn

De delar av Landbobyn som går att nå med det redan grävda nätet planerar vi att ansluta under 2019. Resterande del planeras under 2020.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 2 st 7%
gray Beställning 12 st 41%
gray Ansluten 4 st 14%
Möjliga anslutningar: 29 st
Karta