Oxberg
Fiber till byn

Till våren/sommaren planerar vi att starta upp komplettering av stamfiber i området. Har ni inte beställt fiberanslutning så är det hög tid att göra det nu. Så kan vi lägga in din byggnad i planen för fiberutbyggnaden.
Beställ din fiber anslutning senast den 30 april 2018.
gray Intresse 8 st 5%
gray Beställning 63 st 37%
Möjliga anslutningar: 169 st
Karta