Råbäcken
Beställning av fiber till Råbäcken

Nu kan man göra en beställning av anslutning till Mora Stadsnät.
Preliminärt så kommer vi att starta upp arbetet med att ansluta Råbäcken under hösten. Det innebär anslutning senast sommar 2022.
OBS! Om beställningarna blir färre än det antal intresseanmälningar som nu finns, så kan det innebära att starten för arbetet skjuts upp.
Möjliga anslutningar: 53 st
Minimikrav
Vi behöver 24 st beställningar för att gå vidare
10 av 24
Karta
#inlineditbutton