Ryssa
Fiber till Ryssa och Borstnäs

I Ryssa har vi under 2018-2019 gjort samförläggningar med både EL och VA. Nu börjar det som Mora Stadsnät skulle sammanlänka bli klart så att de flesta i Ryssa och Borstnäs kan nu få fiber. Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan dock variera. Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser. Gör gärna en beställning om ni i...
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 3 st 3%
gray Ansluten 40 st 36%
Möjliga anslutningar: 112 st
Karta