Säs
Fiber till Säs

Nu kan ni göra er beställning för anslutning till Mora Stadsnät.
Vi planerar byggstart någon gång under sommaren 2022. Anslutningar kommer att ske under senare delen av 2022 och eventuellt under våren 2023 beroende på hur utbyggnaden går.
Intresse Intresse 9 st 11%
Beställning Beställning 8 st 10%
Möjliga anslutningar: 82 st
Karta