Venjan Kräggtjärnen
Fiber till Kräggtjärnen

Under 2020 har vi samförlagt fiber med ELLEVIO men tyvärr så kommer vi inte att hinna göra klart vårt arbete för att ansluta Kräggtjärn under 2020. Anslutning kommer därför att ske under 2021
Karta
#inlineditbutton