ANSLUTNINGSBARA OMRÅDEN

I MORA KOMMUN


Mora stadsnät är det fibernät som Mora kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Mora stadsnät är ett så kallat ”öppet nät” vilket betyder att vi tillsammans med en kommunikationsoperatör (KO), erbjuder tjänster från flera olika tjänsteleverantörer som verkar på internetmarknaden. De tjänster som erbjuds utöver vanligt internet är bland annat IP-telefoni och IP-TV. Anslutningshastigheter på upp till 1Gbit/s erbjuds.

Strategi och mål
Mora Kommun har beslutat att vi ska följa den nationella bredbandsstrategin. Där ett av målen är att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Under de senaste åren så har Mora Stadsnät arbetat målmedvetet med utbyggnaden och kan nu konstatera att vi nu uppnår målet att erbjuda fiberanslutning till 98% av kommunens hushåll och företag.