ANSLUTNINGSBARA OMRÅDEN

I MORA KOMMUN

Kommunens stadsnät 2018

Mora kommun antog år 2015 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp till de då gällande nationella bredbandsstrategin, som bl.a. hade som mål att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden och vi kan nu konstatera att vi redan år 2018 uppnår målet med att erbjuda fiberanslutning till 90 % av kommunens hushåll och företag.

Vad händer nu?

Stadsnätet fortsätter utbyggnaden även under de kommande åren. De områden som kommer att byggas ut under året är Oxberg, Gesunda, Kättbo, Gävunda och Landbobyn (flera områden kan komma att läggas till).

Vi slutför även arbeten i Våmhus, Bonäs, Bergkarlås, Risa, Vinäs m.fl.
Karta