ANSLUTNINGSBARA OMRÅDEN

Period:
I MORA KOMMUN

Kommunens stadsnät 2019

Mora kommun antog år 2015 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp till den då gällande nationella bredbandsstrategin, som bl.a. hade som mål att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden och vi kan nu konstatera att vi redan år 2018 uppnådde målet med att erbjuda fiberanslutning till 90 % av kommunens hushåll och företag.