ANSLUTNINGSBARA OMRÅDEN

I MORA KOMMUN


Mora stadsnät är det fibernät som Mora kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Mora stadsnät är ett så kallat ”öppet nät” vilket betyder att vi tillsammans med en kommunikationsoperatör (KO), erbjuder tjänster från flera olika tjänsteleverantörer som verkar på internetmarknaden. De tjänster som erbjuds utöver vanligt internet är bland annat IP-telefoni och IP-TV. Anslutningshastigheter på upp till 1Gbit/s erbjuds.

Strategi och mål
Mora kommun antog år 2015 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp till den då gällande nationella bredbandsstrategin, som bl.a. hade som mål att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden och vi kan nu konstatera att vi redan år 2018 uppnådde målet med att erbjuda fiberanslutning till 90 % av kommunens hushåll och företag.
#inlineditbutton