Noret syd
Ta steget in i framtiden

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem.
gray Intresse 19 st 11%
gray Beställning 11 st 6%
gray Ansluten 69 st 39%
Möjliga anslutningar: 179 st
Karta