Venjan
Ta steget in i framtiden

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem.
gray Intresse 15 st 4%
gray Beställning 7 st 2%
gray Ansluten 160 st 44%
Möjliga anslutningar: 362 st
Karta