Venjan
Ta steget in i framtiden

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem.
gray Intresse 22 st 6%
gray Beställning 9 st 2%
gray Ansluten 160 st 42%
Möjliga anslutningar: 380 st
Karta