Anslutningskostnad

VAD KOSTAR DET OCH VAD INGÅR?
Anslutning 24 000 kronor
Kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår i normalt schaktbar mark.

Återställning av grävd mark omfattar endast grovåterställning, där Mora Stadsnät återfyller med befintliga massor, dock ingår ej asfaltering, stenläggningar, murar etc. Ytterligare återställning utförs och bekostas av fastighetsägaren.
Håltagning i yttervägg ingår. Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.
OBS! Det går även att välja att ta kostnaden på avbetalning. Läs mer om betalning under Frågor och svar.
__________________________________________________________________________
Extra anslutning på samma fastighet som beställs och installeras
samtidigt 3 500 kronor
Extra anslutning på redan ansluten fastighet 7 500 kronor
Förtydligande/Upplysningar:
Vid en Extra anslutning tillkommer ett abonnemang för den anslutningen.
Kostnader för grävning och förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår ej i priset för en Extra anslutning.
Om annat ej har överenskommit så gräver vi till extraanslutningen till en kostnad av 700 kronor/påbörjad timme.
Återställning av grävd mark omfattar endast grovåterställning, där Mora Stadsnät återfyller med befintliga massor, dock ingår ej asfaltering, stenläggningar, murar etc. Ytterligare återställning utförs och bekostas av fastighetsägaren.
Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.
Vid fler än EN extra anslutning kontakta Mora Stadsnät för offert på