Anslutningskostnad

VAD KOSTAR DET OCH VAD INGÅR?
Anslutning 24 000 kronor
Kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår i normalt schaktbar mark.
Grovåterställning ingår, dock ej asfaltering, stenläggningar, murar etc. Kunden har eget ansvar för alla kablar på fastigheten.
Håltagning i yttervägg ingår. Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.
OBS! Det går även att välja att ta kostnaden på avbetalning. Läs mer om betalning under Frågor och svar.
Extra anslutning på samma fastighet som beställs och installeras
samtidigt 3 500 kronor
Extra anslutning på redan ansluten fastighet 7 500 kronor
Förtydligande/Upplysningar:
Vid en Extra anslutning tillkommer ett abonnemang för den anslutningen.
Kostnader för grävning och förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår ej i priset för en Extra anslutning.
Om annat ej har överenskommit så gräver vi till extraanslutningen till en kostnad av 700 kronor/påbörjad timme.
Grovåterställning ingår, dock ej asfaltering, stenläggningar, murar etc.
Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.
Vid fler än EN extra anslutning kontakta Mora Stadsnät för offert på