STADSNÄT FÖR FÖRETAG

En fiberanslutning till Mora Stadsnät ger dig kapacitet och prestanda för framtiden och ett stort urval med tjänster att välja mellan. Ett öppet fibernät är företagens framtid för all kommunikation.

DET ÖPPNA NÄTET

Allt via en fiber. Stadsnätet erbjuder både små- och stora företag en framtidsteknik utan gränser. Snabbare internet, bekväma server- och driftstjänster, backup, lagring, hemarbete, VPN-lösningar, telefoni med växelfunktioner, tv, larm och säkerhet med mera. Mora Stadsnät ansluter fastigheter till det öppna fibernätet. Om du äger den fastighet du sitter i, kontakta oss på så berättar vi mer.
Om du hyr dina lokaler bör du kontakta din fastighetsägare för att se till att fastigheten ansluts.

TRE STARKA SKÄL FÖR STADSNÄTET:

Valfrihet och flexibilitet
I stadsnätet blir du inte inlåst. Du väljer själv vilka leverantörer du vill samarbeta med och kan byta när du vill på det öppna nätet. Vill du ha egen kapacitet, kontakta oss.
Säkerhet och trygghet
Stadsnätet är framtidssäkert och ger dig den prestanda du behöver i framtiden. Det är vår nya kommunägda infrastruktur till nytta för enskilda och näringslivet.
Ökad effektivitet och nya möjligheter
Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via stadsnätet kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst du vill leverera?